Logotyp strony

Ptasia grypa atakuje

W sąsiedniej gminie Strzeleczki wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Rozporządzeniem wojewody opolskiego część jej terenu została ogłoszona tzw. obszarem zapowietrzonym. W ślad za tym obszarem zagrożonym wystąpieniem ptasiej grypy stała się część naszej gminy: Błażejowice Dolne, Kierpień, Leśnik, Mionów, Rzepcze, Zawada i północna część Głogówka.

Właściciele drobiu i ptactwa ozdobnego ze wskazanych wyżej sołectw są zobowiązani zgłosić wszystkie posiadane ptaki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Prudniku, ul. Nyska 28, tel. (48 77) 436 22 42, e-mail: piw.prudnik@wiw.opole.pl

Przede wszystkim ptactwo powinno być trzymane, karmione i pojone w zamkniętych pomieszczeniach. Osoby niestosujące się do wprowadzonych obostrzeń muszą się liczyć z wysokimi karami pieniężnymi.

 

Z rozporządzenia wojewody opolskiego

§ 5. Na obszarze zagrożonym, określonym w § 1 ust. 2 nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;

2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób.

§ 6. Na obszarze zagrożonym, określonym w § 1ust. 2, zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

Całą treść rozporządzenia wojewody 0510/P/5/2023 z 17 stycznia 2023 r., poz. 209 można znaleźć tutaj: https://duwo.opole.uw.gov.pl/actbymonths

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2023. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady