Logotyp strony


Honorowi i Zasłużeni

Tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Głogówek” ustanawia się jako wyraz uznania i wdzięczności dla osób, instytucji, organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych, sportowych i kulturalnych za szczególne zasługi dla miasta, gminy i ich społeczności. Tytuł ten może być przyznawany zarówno za działalność długotrwałą, jak również za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu dla miasta, gminy i jego mieszkańców.

Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić:

 • Burmistrz Głogówka,
 • związki i organizacje religijne działające na terenie Miasta i Gminy Głogówek,
 • instytucje, stowarzyszenia i organizacje gospodarcze, sportowe, kulturalne i społeczne działające na terenie gminy,
 • co najmniej trzech radnych Rady Miejskiej w Głogówku.

Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2021

Uchwałą nr XLVI/407/2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 1 października 2021 r. tytuł „Zasłużeni dla Gminy Głogówek” przyznano następującym jednostkom:

Ochotnicza Straż Pożarna w Głogówku

Zasłużeni

Wniosek złożony przez Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Piotra Bujaka za wieloletnie działania na rzecz jednostki, ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami z okazji 160-lecia istnienia jednostki.

Ochotnicza Straż Pożarna we Wierzchu

Zasłużeni

Wniosek złożony przez Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Piotra Bujaka z okazji 110-lecia istnienia jednostki za pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa, wieloletnie działania na rzecz jednostki, ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.


Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2019

W dniu 21 czerwca 2019 roku podczas uroczystej I Gali „Głogóweckie Grono Sukcesu” wręczono tytuły „Zasłużony dla Gminy Głogówek” przyznane uchwałą nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 czerwca 2019 r.

Tytuł "Zasłużonego dla Gminy Głogówek" otrzymali:

Zasłużeni

Pan Marian Duda

Wniosek złożony został przez Burmistrza Głogówka Piotra Bujaka za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Gminy Głogówek i opiekę lekarską jaką otacza mieszkańców Gminy oraz podopiecznych ZOLu.Zasłużeni

Pan Tadeusz Kłuskiewicz

Wniosek złożony przez Akademię Piłki Nożnej APN Głogówek. Pan Tadeusz Kłuskiewicz jako wieloletni i doświadczony farmaceuta swoją pracę w aptece CRATEGUS pojmuje jako rodzaj społecznego posłannictwa dla mieszkańców Gminy, którzy wdzięczni są za jego nieocenioną radę i pomoc.


Zasłużeni

Pan Henryk Larysz

Wniosek złożony przez Akademię Piłki Nożnej APN Głogówek. Pan Henryk Larysz słynie z zamiłowania do fryzjerstwa, od ok. 70 lat wykonuje zawód fryzjera w swoim zakładzie fryzjerskim. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Gminie Głogówek. Pracowite życie Pana Henryka Larysza, który na przestrzeni lat wykształcił około dwustu uczniów swojego fachu, zdefiniować można pojęciem małego, dobrze pojętego patriotyzmu.


Zasłużeni

Pan Andrzej Szała

Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka Piotra Bujaka za wieloletnią trud i wysiłek włożony w edukację dzieci i młodzieży Gminy Głogówek. Dzięki jego konsekwencji i pracowitości będąc dyrektorem dawnego Gimnazjum Publicznego społeczność szkolna zawdzięcza obdarowanie szkoły patronem- Króla Jana Kazimierza. Mądrze prowadzona placówka otrzymała też wkrótce nowoczesna salę gimnastyczną i wielofunkcyjne boisko sportowe, co w połączeniu z powstałą dobrze wyposażoną izbą regionalną przyniosło szkole status „Szkoły z Klasą”.


Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2014

W dniu 11 października 2014 roku podczas uroczystego otwarcia wyremontowanej Sali Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury wręczono tytuły "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek" oraz „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek” przyznane uchwałami nr XLVI/335/2014 oraz XLVI/336/2014 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 września 2014 r.

Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Głogówek” otrzymali:

Zasłużony

Pan Ryszard Galla
Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka.

Tytuł przyznano jako wyraz uznania za wsparcie, aktywną współpracę z władzami Gminy oraz okazaną pomoc w negocjacjach dotyczących inwestycji oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rzecz Gminy Głogówek.


Zasłużony

Pani Danuta Jazłowiecka
Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka.

Tytuł przyznano za wieloletnią i aktywną współpracę z władzami Gminy Głogówek oraz za pomoc w realizacji inwestycji, zadań i przedsięwzięć poprawiających jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Głogówek.Pani Janina Okrągły
Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka.

Tytuł przyznano jako wyraz uznania i wdzięczności za wieloletnią działalność i zaangażowanie na rzecz Gminy Głogówek, za czynny udział w szeregach imprez kulturalnych oraz społecznych, a także za pomoc w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, jak również w realizowaniu szeregu inwestycji.

Pan Krzysztof Cichon
Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka.

Tytuł przyznano jako wyraz uznania i wdzięczności za wsparcie rzeczowe oraz finansowe wielu inicjatyw organizowanych na terenie Gminy Głogówek, w szczególności imprez kulturalnych oraz sportowych organizowanych przez instytucje z terenu Gminy Głogówek.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek” otrzymali:

Honorowi 2014

„Złoty Herb Głogówka” otrzymało Bractwo Strzeleckie w Głogówku
Wniosek został zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku za czynne zaangażowanie się w działalność społeczną gminy oraz propagowanie sportów strzeleckich wśród mieszkańców.

Zasłużony

„Srebrny Herb Głogówka” otrzymał ks. Ryszard Kinder
Wniosek został zgłoszony przez Burmistrza Głogówka za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Głogówek, pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych i realizację szeregu inwestycji związanych z remontem obiektów sakralnych, a także za założenie Fundacji Glogovia i współorganizowanie szeregu imprez kulturalnych w mieście.


Zasłużony

„Brązowy Herb Głogówka” otrzymał o. Krzysztof Hura
Wniosek został zgłoszony przez Burmistrza Głogówka za aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Głogówek, pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych oraz budowę obserwatorium astronomicznego i realizację szeregu inwestycji związanych z remontem obiektów sakralnych.Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2010

Honorowi 2010

Rada Miejska w Głogówku Uchwałą nr XLVI/350/2010 z dnia 31 maja 2010 r. przyznała trzy nagrody „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek”:

„Złoty Herb Głogówka” otrzymała Pani Ursula Trinczek
Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka. Nagrodę przyznano za działalność społeczną na rzecz Gminy, dbałość o pielęgnowanie tradycji i obyczajów regionalnych.

„Złoty Herb Głogówka” otrzymał Pan Albert Szyndzielorz
Wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Głogówka a także przez Muzeum Regionalne w Głogówku. Nagrodę przyznano za działalność społeczną oraz istotny wkład w popularyzację wiedzy o historii i zabytkach Głogówka.

„Srebrny Herb Głogówka” otrzymał Pan Bronisław Kielański
Wniosek złożony przez Gminne zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Głogówku. Nagrodę przyznano za wieloletni wkład w rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Głogówek

„Brązowy Herb Głogówka” otrzymał Pan Waldemar Kurspiot
Wniosek złożony przez Fundację Glogovia. Nagrodę przyznano za wsparcie finansowe wielu inicjatyw organizowanych na terenie Gminy Głogówek, w szczególności prac konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych zabytków Głogówka.

Uchwałą nr XLVI/351/2010 z dnia 31 maja 2010 r. Rady Miejskiej w Głogówku tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Głogówek” otrzymali:

Ojciec Gwardian Waldemar Czerwonka
Wniosek złożony przez Burmistrza Głogówka, Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku oraz Towarzystwo Miłośników Głogówka.

Tytuł przyznano jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej, organizowanie życia kulturalnego w mieście oraz opiekę nad zabytkami sakralnymi Głogówka.

Ks. dr Joachim Kobienia
Wniosek złożony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Głogówku oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku.

Tytuł przyznano jako wyraz uznania i wdzięczności dla osoby ważnej dla miasta , gminy i społeczności lokalnych.

Pan Jarosław Kłuskiewicz
Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne w Głogówku.

Tytuł przyznano jako wyraz uznania za wsparcie wszelkich inicjatyw dotyczących badań dziedzictwa kulturowego regionu , w szczególności historii lokalnej.

Pan Johannes Preisner
Wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Głogówka. Tytuł przyznano jako wyraz uznania i wdzięczności za wieloletnią działalność na rzecz badań i popularyzowania Głogówka i okolic mającą swoje odzwierciedlenie w licznych artykułach oraz monografiach książkowych.


Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2006

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku w dniu 26 czerwca 2006r. po raz drugi przyznano tytuły "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek" oraz "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek".

ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

"Zasłużeni dla MiG Głogówek" oprócz pamiątkowego dyplomu oraz emblematu otrzymali nagrodę finansowaą.

Honorowi i zasłużeni
 • "BRĄZOWY HERB GŁOGÓWKA" OTRZYMAŁA PANI BARBARA GRZEGORCZYK, DYREKTOR MUZEUM REGIONALNEGO W GŁOGÓWKU
  Wniosek został zgłoszony przez Burmistrza Głogówka za upowszechnianie życia kulturalnego w Gminie Głogówek.

  Pani Barbara Grzegorczyk w 2002r. otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • "SREBRNY HERB GŁOGÓWKA" PAN BOLESŁAW OSADKOWSKI, MIESZKANIEC GŁOGÓWKA
  Wniosek został zgłoszony przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Głogówku za wieloletnią prace i czynne zaangażowanie się w rozwój miasta.
 • "ZŁOTY HERB GŁOGÓWKA" PAN JÓZEF MATYSEK, KOŚCIELNY W PARAFII PW. ŚW.BARTŁOMIEJA W GŁOGÓWKU
  Wniosek zgłoszony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Głogówku za wieloletnią pracę na rzecz zachowania zabytków sakralnych w mieście.

  Pan Józef Matysek otrzymał od papieża Jana Pawła II Medal "pro Ecclesia et Pontifice" /dla Kościoła i Ojca Świętego/ - najwyższe odznaczenie kościelne przyznawane przez papieży osobom świeckim.

TYTUŁ "HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK" (PAMIĄTKOWY DYPLOM ORAZ EMBLEMAT) OTRZYMALI:

 • WALDEMAR FILIPOWSKY, PRZEDSIĘBIORCA - FIRMA "FILPLAST"
  Wniosek złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku - za rozwój przedsiębiorczości w Gminie Głogówek oraz czynne zaangażowanie się w działalność społeczną gminy.
 • LUDWIG MERCKLE, OBYWATEL NIEMIEC, PRZEDSTAWICIEL FIRMY FARMACEUTYCZNEJ
  Wniosek złożony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, poparty przez lekarza medycyny Krystiana Knicza i Stację Opieki Caritas w Głogówku za działalność charytatywną na rzecz służby zdrowia w Głogówku oraz stacji opieki Caritas.
 • GÜNTER HAUPTSTOCK, URODZONY W GŁOGÓWKU, OBECNIE MIESZKAJĄCY W NIEMCZECH
  Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne w Głogówku - za liczne publikacje, dot. historii miasta oraz aktywną współpracę z organizacjami kulturalnymi działającymi na terenie gminy
 • KS.ABP. ALFONS NOSSOL,
  Wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Bartłomieja w Głogówku - za aktywną współprace z władzami i organizacjami społecznymi miasta.
 • TADEUSZ SOROCZYŃSKI, BYŁY MIESZKANIEC SZONOWA, OBECNIE MIESZKAJĄCY W GMINIE LUBRZA
  Wniosek zgłoszony przez Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury - Bibliotekę Publiczną w Głogówku - za aktywną pracę na rzecz miasta i bliski z nim związek wyrażany m.in. w pisanej przez siebie poezji.

  Tomik poezji wydany przez Pana Soroczyńskiego pt. "Piosenka o starym mieście" poświęcony jest Głogówkowi.
Honorowi i zasłużeni
Honorowi i zasłużeni


Honorowi i Zasłużeni dla Gminy Głogówek 2002

Podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Głogówku w dniu 8 czerwca 2002r. z okazji podpisania aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Głogówek a miastem Vrbno pod Pradziadem (Republika Czeska) po raz pierwszy wręczono nagrody "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek" oraz przyznano pięć tytułów "Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Głogówek".

"Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek"

"Zasłużeni dla MiG Głogówek" oprócz pamiątkowego dyplomu oraz odznaki otrzymali nagrodę finansowa, którą przekazali na cele społeczne, Lesław Nizińskina na ratowanie głogóweckich zabytków, Zygmunt Wojas na Dom Dziecka w Głogówku, a Krystian Knicz na zakup aparatury medycznej do głogóweckiego szpitala.

Honorowi i zasłużeni


Zasłużony dla Miasta i Gminy Głogówek

 • "Brązowy Herb Głogówka" otrzymał Pan Lesław Niziński
  Wniosek został zgłoszony przez Radę Sołecką i Terenowy Oddział Stowarzyszenia Odnowy Wsi w Racławicach Śl. za wkład intelektualny oraz osobiste zaangażowanie się w pracach na rzecz renowacji obiektu "Słup Szewdzki", znajdującego się w Racławicach.
 • "Srebrny Herb Głogówka" Pan Zygmunt Wojas
  Wniosek został zgłoszony przez Klub Sportowy Willich-Fortuna z Głogówka i poparty przez Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Pana Krystiana Knicza za czynne zaangażowanie się w działalność społeczną gminy, głównie w sponsorowaniu wyjazdów i wycieczek z naszych przedszkoli, szkół oraz drużyn piłkarskich: kobiecej i męskiej. Ponadto za charytatywne przewożenie z Niemiec lekarstw do szpitali, stacji Caritas, nie tylko w Głogówku, ale również na terenie województwa opolskiego.
 • "Złoty Herb Głogówka" Pan Krystian Knicz
  Wniosek zgłoszony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku za utworzenie Głogóweckiej Akademii Wiedzy. Jako główny pomysłodawca i realizator idei samokształcenia mieszkańców, zaangażował w prace Akademii środowiska kościelne, medyczne oraz nauczycielskie naszej gminy. Swoją tematyką GAW trafia do wszystkich środowisk i grup społecznych Głogówka i okolic. Jest również inicjatywą nowatorską i ma charakter pionierski w całym regionie.

Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Głogówek" (pamiątkowy dyplom oraz odznakę) otrzymali:

 • Waldemar Lankauf, opiekun, reżyser oraz organizator grup teatralnych
  Wniosek złożony przez Głogóweckie Towarzystwo Gospodarcze, pod którym podpisali się również mieszkańcy miasta i gminy Głogówka za dorobek, wkład kulturowy oraz promocję gminy w szerokim kręgu kultury polskiej. Oryginalność reżyserii spektakli i przedstawień niejednokrotnie dawała powody do dumy.
 • Georg Lubczyk, były mieszkaniec Głogówka, obecnie mieszkającyw Ulm- Eisingen w Niemczech
  Wniosek złożony przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, poparty przez Ordynatora Oddziału Wewnętrznego Krystiana Knicza i Stację Opieki Caritas Diecezji Opolskiej za działalność charytatywną w ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza pomoc w organizowaniu dostaw lekarstw oraz darów rzeczowych dla głogóweckiego szpitala, stacji opieki Caritas Domu Dziecka
 • Joachim Georg Görlich, kompozytor i publicysta, urodzony w Głogówku, obecnie mieszkajacy w Haan w Niemczech
  Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne w Głogówku i Redakcję"Życie Głogówka" za liczne publikacje oraz kompozycje nawiązujące w tytule do rodzinnych stron. Ten znanyi doceniany kompozytor przy różnych oficjalnych okazjach podkreśla fakt urodzenia oraz emocjonalną więź z Głogówkiem, a tym samym promuje miasto w szerokim środowisku kulturalnym.
 • Zbigniew Pawlicki
  Wniosek złożony przez Muzeum Regionalne i redakcję "Życia Głogówka" za czynne zaangażowanie się w organizację każdego roku Festiwalu im Ludwika van Beethowena. Ponadto jako organizator koncertów muzyki poważnej odbywających się w ramach Święta Kwitnących Azalii, także w naszym mieście,popularyzuje Głogówek w szerokim środowisku melomanów.
 • Hans Georg von Oppersdorff, ordynat rodziny hrabiowskiej Oppersdorffów, mieszkający obecnie w Bad Homburg w Niemczech
  Wniosek zgłoszony przez TSKN na Śląsku Opolskim i poparty przez Gwardiana klasztoru oo. franciszkanów o.Waldemara Czerwonkę za zaangażowanie się w powrót dzwonu "Ósmej Godziny"do Głogówka. Należy tutaj podkreślić, iż to właśnie Hrabia Hans Georg był inicjatorem referendum przeprowadzonego w Fuldzie wśród byłych mieszkańców Głogówka, odnośnie powrotu, jak również podjęcia przez niego jesienią 2000 r. decyzji o przekazaniu dzwonu dla Głogówka.
Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady