Logotyp strony


Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w toku

Gmina Głogówek przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Godło i flaga

Cele programu:

Oferta skierowana jest w szczególności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Celem programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.

Realizacja programu:

W gminie Głogówek osoby zakwalifikowane do programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą.

Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1876, 2369), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” to 14.688,00 zł. Jest to całkowity koszt realizacji programu.

Usługi realizowane będą do 31.12.2021 r. Docelowo opieką w ramach programu zostaną objęte 3 osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie gminy Głogówek, przy czym w przypadku każdej z osób świadczenie usług wyniesie maksymalnie 120 godzin w trakcie trwania programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 00 42 w godzinach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady