Logotyp strony
  • UM Głogówek


Patronat Burmistrza Głogówka

Patronat Burmistrza Głogówka jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej.

Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne itp., o różnym zasięgu geograficznym.

Jak uzyskać patronat Burmistrza Głogówka?

Aby ubiegać się o patronat należy:

  1. Czytelnie wypełnić wniosek o objęcie patronatem Burmistrza Głogówka (wniosek do pobrania).
  2. Dostarczyć kompletny wniosek do Urzędu Miejskiego w Głogówku przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone.

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów:

  1. Wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek;
  2. Złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu – pokój nr 1;
  3. Przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@glogowek.pl

Dokumenty do pobrania:

  1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu Burmistrza Głogówka
  2. Regulamin obejmowania i sprawowania Patronatu przez Burmistrza Głogówka
  3. Wniosek o objęcie patronatem Burmistrza Głogówka
  4. Sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia pod patronatem Burmistrza Głogówka
Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady