Logotyp strony

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”

Gmina Głogówek realizuje program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Cele programu:

Oferta jest skierowana w szczególności do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności które są całkowicie niesamodzielne. Celem programu jest wsparcie ich poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Dzięki takiemu wsparciu osoby zaangażowane w codzienne sprawowanie opieki będą miały możliwość dysponować czasem dla siebie, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również poprawienie kondycji zdrowotnej, która z czasem ulega pogorszeniu w związku z codzienną, długotrwałą opieką.

Realizacja programu:

W gminie Głogówek osoby zakwalifikowane do programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przyznana usługa będzie nieodpłatna.

Nabór zgłoszeń jest prowadzony do wyczerpania limitu rodzin, które możemy objąć pomocą. Program wyklucza jednoczesne świadczenie innych formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, 2270 z 2022 r. poz. 1, 66), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pozostałe informacje:

Jednostką realizującą program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” to 29.376,00 zł. Jest to całkowity koszt realizacji programu.

Usługi będą realizowane do 31.12.2022 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 00 77 w godzinach funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.

Obraz:

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2022. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady