Logotyp strony

Zapraszamy do konsultowania strategii rozwoju gminy

Zgodnie z zarządzeniem nr IZP.0050.27.2023 burmistrza Głogówka z 16.02.2023 r. zostały ogłoszone konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest projekt Strategii rozwoju gminy Głogówek na lata 2023-2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy
z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, z 2022 r. 1079, 1846).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu strategii można składać do 23.03.2023 r. w następujący sposób:

1) pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy: www.gminaglogowek.info wraz z projektem strategii do 23.03.2023 r. w następujący sposób:

a)            w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek poprzez wrzucenie ich do urny znajdującej się w biurze podawczym (parter, pokój nr 1 ) w Urzędzie Miejskim;

b)           pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek ,1 48-250 Głogówek (decyduje data wpływu do Urzędu);

c)            podczas otwartego spotkania z mieszkańcami, które odbędzie się 14.03.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1 (parter, sala posiedzeń) o godz. 18:00

2) elektronicznie w następujący sposób:

a)            poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_glogowek

b)           poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miejskiego w Głogówku /UMGLOGOWEK/skrytka (decyduje data wpływu do urzędu)

Konsultacje potrwają od 16.02.2023 r. do 23.03. 2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

Obraz:

Strategia_rozwoju_gminy_Glogowek.pdf

formularz_konsultacji.rtf

 

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady