Logotyp strony

Porozmawiajmy o gminie

Zapraszamy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Głogówek. Obejmuje on podsumowanie jej działalności za rok 2022, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał rady miejskiej.

Art. 28aa. ust. 7 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, formalnie powinien złożyć do przewodniczącego RM pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Szanując zainteresowanie stanem naszej gminy, nie będziemy tego jednak literalnie wymagać. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia.

Przewodniczący RM przyjmuje je do 26 maja 2023 r. do godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Głogówku.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;

2. Adres zamieszkania.

Raport o stanie gminy jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.glogowek.pl/1380/836/raport-o-stanie-gminy.html

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady