Logotyp strony

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku.

Tablica

Tablica

Opis:

W ramach projektu zostaną zmodernizowane obiekty mające na celu oczyszczanie ścieków:

Modernizacja, remont: osadników wtórnych, stawu stabilizacyjnego, koryta odpływowego wraz z wylotem, składowiska odpadów odwodnionych, złóż zraszanych, piaskownika, zasilania oraz AKPiA dla modernizowanych obiektów, budynku prasy wraz z prasą.

Budowa: pompowni pomocniczej, sito piaskownika, stacji zlewczej, zasilania oraz AKPiA dla nowych obiektów, monitoringu i oświetlenia obiektu, nawierzchni drogowej.

Inwestycja ma na celu osiągnięcie lepszej skuteczności zachodzących procesów technologicznych. Urządzenia oczyszczalni spełniają warunki, natomiast ich stan techniczny jest graniczny i aby ograniczyć ryzyko wystąpienia poważnych awarii, podjęto prace modernizacyjne.

Zadanie rozpoczęło się w 2021 r., a zakończenie powinno nastąpić do 30 czerwca 2022 roku.

Deklaracja dostępności
Rowery

Posadźmy razem 800 drzew na 800-lecie Głogówka!

Licznik posadzonych drzew

Turystyka
Obraz - baner
EUPAP Logo
EUPAP Logo
Punkt potwierdzenia profilu
Punkt potwierdzenia profilu

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizuje Intytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Na co wydajemy Twoje pieniądze


Zobacz

Aplikacja mobilna


Zobacz
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2024. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady