Logotyp strony

Po dodatek osłonowy do OPS-u

Od Nowego Roku można się ubiegać o nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Potrzebne formularze są dostępne poniżej i w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku. Wnioski o wypłatę będą przyjmowane w OPS-ie do końca października.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Zależnie od terminu złożenia, zostanie wypłacony w dwóch równych ratach (wnioski złożone w styczniu - do 31 marca i do 2 grudnia) lub jednorazowo (wnioski złożone po 1 lutego - do 2 grudnia).

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Przysługuje on:

  • w jednoosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę;
  • w wieloosobowym gospodarstwie domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe, zostanie zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie odpowiednio zmniejszany - minimalnie wyniesie 20 zł.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w OPS-ie Głogówek bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W tym drugim przypadku wniosek musi zostać opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.

Wysokość dodatku.

  • 400 zł w skali roku dla jednoosobowych gospodarstw domowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3-osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5-osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych.

Ważne!

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla jednoosobowych gospodarstw domowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony po otrzymaniu przez gminę dotacji z budżetu państwa. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 00 44.

Do pobrania:

Plakat
Wszelkie prawa zastrzeżone. Głogówek 2022. Webdesing / programming: WebInspiracje

Przszukaj naszą stronęSchowaj wyszukiwarkę

Szanowni czytelnicy. Zobaczcie jak szanujemy waszą prywatność. Przeczytaj politykę prywatności i politykę cookies lub zaakceptuj zasady